Místní knihovna v Počenicích
Naposledy aktualizováno: 02.10.2018 08:01:58

Z historie Místní knihovny v Počenicích

 

Od roku 2013 až po současnost zastává funkci dobrovolné knihovnice paní Jarmila Staňová

Zřizovatelem knihovny je od roku 2002 Obec Počenice-Tetětice.

Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu v 1. patře.

 


Knihovna má elektronicky zkatalogizova­ný knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy z fondu knihovny (včetně knih zapůjčených výměnných souborů Knihovnou Kroměřížska) v on-line katalogu. Je také součástí souborného katalogu knihoven Kroměřížska.

 

OBRÁZEK : online_katal._.jpg    Nápověda k vyhledávání v on-li katalogu  
OBRÁZEK : kn.gif   Přehled všech titulů v knihovně v Počenicích    

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna v číslech 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Registrovací čtenáři celkem
 55      45      42  38 51 48
Návštěvníci celkem 
846    772    477  528 455 495
Výpůjčky celkem
1684  1581    804  984 930 1011

 

 

 

 
Proces zabral 0.0195 sekund času a 0.59MB paměti.